Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo https://esmo.gov.sk predstavuje sídlo verejného portálu Probácie, mediácie a elektronického monitoringu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Tento portál spĺňa všetky predpísané štandardy pre informačné systémy verejnej správy definované Výnosom o štandardoch pre IS VS č, 55/2014 Z.z. vrátane predpisov definovaných v prílohe č.1.

Webové sídlo je navrhnuté a vytvorené z dôrazom na vysokú spoľahlivosť, prístupnosť obsahu a prehľadnosť publikovaných informácii. Zobrazený obsah verejného portálu je možné prispôsobovať na želanú veľkosť pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov. Verejný portál ESMO je rovnako prístupné aj po deaktivácií obrázkov a kaskádových štýlov.

Súbory publikované na verejnom portáli Probácie, mediácie a elektronického monitoringu sú predovšetkým vo formátoch PDF (Portable Document Format) a RTF (Rich Text Format).  Obsah súborov PDF je primárne určený na čítanie alebo prípadnú tlač a následné vyplnenie v papierovej podobe. Aplikácie pre otvorenie tohto typu súboru sú voľne dostupné na stiahnutie.  Publikované súbory typu RTF je možné editovať vo väčšine bežne používaných textových editoroch vrátane tých, ktoré sú voľne dostupné na stiahnutie. Týmito je možné RTF súbory čítať a upravovať ich obsah. Štandardne sú elektronické tlačivá a formuláre dostupné v oboch spomenutých typoch.

Publikované stránky verejného portálu Probácie, mediácie a elektronického monitoringu určené pre občanov, majú validne spracovaný zdrojový kód stránok podľa štandardov určených konzorciom W3C. Na portály nechýba podpora RSS správ, mapa webu a možnosť nahlásenie chyby správcovi obsahu.

V prípade problémov s dostupnosťou webového sídla je možné kontaktovať technickú správu webu. Správcom obsahu a technickým prevádzkovateľom webu je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.