Používateľské príručky

Používateľská príručka pre verejný portál - používateľská príručka popisuje prácu používateľa s verejným portálom ESMO, a to najmä proces registrácie a prihlásenia, následne prácu s privátnou schránkou (prehľad prijatých správ a odoslaných podaní, nastavenie notifikácií), vytvorenie podania, nastaveni profilových údajov a vyhľadávanie.

Používateľská príručka pre vypĺňanie elektronických formulárov - cieľom používateľskej príručky je pomôcť používateľovi správne vyplniť elektronické formuláre, pričom príručka popisuje najmä spôsoby vpĺňania údajov vo formulároch, ich následnú kontrolu a konvertovanie formulára do PDF formátu a jeho následnú tlač.

Používateľská príručka elektronických služieb projektu "Elektronické služby obvinených a odsúdených osôb".